I dagens Danmark vil de fleste af os nok mene, at vi lever i et land, hvor kvinders rettigheder generelt bliver accepteret, hvor kønsdiskriminering er tæt på ikke-eksisterende, og hvor kvinder er så frigjorte, at de kan leve deres liv præcis på den måde som de ønsker det.

Men er det nu i virkeligheden også sandt? Måske er billedet ikke helt så rosenrødt, som mange gerne vil have os til, at tro.

Kvinders stemmeret

Tager man de historiske briller på, så er det faktisk ikke mere end lidt over 100 år siden, at de danske kvinder fik valgret . Det skete i 1915. I dag kan det være helt uhyggelig, at tænke på, at det faktisk ikke er længere tid siden, at de danske kvinder var fuldstændigt ekskluderede fra de mest basale, demokratiske rettigheder – nemlig at kunne stemme ved folketingsvalg og kommunalvalg. Men ser man på Europa som en helhed, så var vi i Danmark faktisk hurtige til, at give kvinder stemmeret. Der findes andre europæiske lande, som var meget, meget længere om at give den kvindelige andel af befolkning ret til, at stemme ved valg. Bl.a. fik schweiziske kvinder først stemmeret i 1971 – medens de stakkels kvinder i miniputstaten, Liechtenstein måtte vente helt til 1984 med, at få lov til, at sætte deres krydser i stemmeboksene ved valg.

Fri abort

Danske kvinder har siden 1973 har haft ret til fri abort indtil udgangen af 12. svangerskabsuge. Netop retten til fri abort var en af rødstrømpernes absolutte mærkesager, da de mente, at en kvinde ultimativt skulle have retten til, at bestemme om hun ønskede at gennemgå en graviditet og fødsel eller ej. Argumentet herfor var, at kvinden bør være den som bestemmer over sin egen krop, og dermed også om den skal gennemgå et svangerskab. Før aborten blev sat fri var der herhjemme et stort marked for illegale aborter, som tit blev foretaget under uhumske og uhygiejniske forhold til stor fare for kvindens liv og helbred. Før 1973 kunne en kvinde straffes med fængsel, hvis hun blev opdaget i at have fået foretaget en abort, og man skal ikke mange hundrede år tilbage før abort var en forseelse, som blev straffet med døden. Med den fri abort har kvinderne altså fået en stor grad af selvbestemmelse i forhold til hvordan de ønsker at planlægge deres familieliv, men det er absolut ikke en rettighed man bør tage for givet. I USA er abortlovgivningen konstant oppe til diskussion, og abort ender meget muligt med at blive ulovligt der igen. Den katolske kirke er også en stærk modstander af abort, og Paven har bl.a. sammenlignet abort med nazismen under holocaust.

Lønforskelle mellem kvinder og mænd

I Danmark har kvinder en masse rettigheder, som kvinder i andre lande må kigge langt efter. Bl.a. stemmeret, fri abort og en generel ligestilling med mænd i både det private og offentlige erhvervsliv. Bl.a. har Danmark haft en kvindelig statsminister i perioden 2011-2015. Men når det kommer til den løn som kvinder får, så er det desværre stadigvæk sådan, at løngabet mellem mænd og kvinder er stort. Dette er et helt klart bevis på, at kampen for kvindernes rettigheder endnu ikke er kæmpet til ende. For så lang tid, at en mand får højere løn for, at udføre det samme job som en kvinde kun baseret på hans køn, så er vi desværre langt fra i mål med kvindefrigørelsen.